Ερώτηση: Κανονικά, επιτρέπεται να προσπερνάτε μόνο από αριστερά. Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις μπορείτε να προσπεράσετε από τα δεξιά:

 • 1) Σε στοίχους (σειρές) αργά κινουμένων αυτοκινήτων, όταν η κίνηση στη λωρίδα από τα αριστερά σας είναι αργή.
  2) Σε ένα δρόμο δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση.

Ερώτηση: Πώς επιτυγχάνετε να διανύετε περισσότερα χιλιόμετρα με λιγότερο καύσιμο:

 • 1) Με το να μην επιταχύνετε απότομα και να μη φρενάρετε χωρίς λόγο.
  2) Με το να εξαντλείτε, όσο είναι δυνατόν, τον αριθμό στροφών για κάθε σχέση ταχύτητας στο κιβώτιο.

Ερώτηση: Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των επιβατηγών αυτοκινήτων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας αν τούτο δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

 • 1) 100 km/h.
  2) 110 km/h.
  3) 90 km/h.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Τέλος όλων των τοπικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί με πινακίδες.
  2) Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης σταθμεύσεως.
  3) Έξοδος από περιοχή σταθμεύσεως περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

Ερώτηση: Θα πρέπει να ελέγξετε τα φρένα σας μετά από οδήγηση μέσα από λιμνάζοντα νερά επειδή:

 • 1) Τα φρένα σας μπορεί να έχουν υπερθερμανθεί.
  2) Τα φρένα σας μπορεί να έχουν βραχεί.
  3) Το νερό μπορεί να έχει μπει στο υδραυλικό κύκλωμα.

Ερώτηση: Για να αποφύγετε την υδρολίσθηση:


 • 1) Οδηγείτε με μειωμένη ταχύτητα.
  2) Οδηγείτε με υψηλή σχέση ταχυτήτων.

Ερώτηση: Σκοπεύετε να σταθμεύσετε στην οδό της φωτογραφίας κάποια ημέρα του Ιουλίου. Ποια πλευρά του οδοστρώματος θα επιλέξετε:


 • 1) Την αριστερή.
  2) Τη δεξιά.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Διασταύρωση με κάθετη οδό όπου ισχύει η προτεραιότητα από αριστερά.
  2) Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
  3) Υποχρεωτική στροφή αριστερά.

Ερώτηση: Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται να περάσετε αντίθετα προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας σε μονόδρομο:

 • 1) Όταν ο μονόδρομος είναι τελείως ελεύθερος.
  2) Όταν με το όχημά σας μεταφέρετε άτομο που έχει ανάγκη άμεσης βοήθειας.
  3) Σε καμιά περίπτωση.

Ερώτηση: Ποιο όχημα επιτρέπεται να ξεκινήσει πρώτο:


 • 1) Το όχημα 1.
  2) Το όχημα 2.
  3) Το όχημα 3.

Ερώτηση: Πρέπει να κορνάρετε:

 • 1) Για να κάνετε γνωστή την παρουσία σας σε άλλους χρήστες του δρόμου, σε περίπτωση κινδύνου ή έκτακτης ανάγκης.
  2) Για να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες του δρόμου.
  3) Για να δείχνετε τον εκνευρισμό σας σε άλλους χρήστες του δρόμου.

Ερώτηση: Νοιώθετε τους πίσω τροχούς του αυτοκινήτου σας να γλιστρούν προς τα δεξιά. Για να διορθώσετε την ολίσθηση θα πρέπει να:

 • 1) Στρίψετε το τιμόνι προς τα αριστερά.
  2) Φρενάρετε και να κρατήσετε στιβαρά το τιμόνι.
  3) Στρίψετε το τιμόνι προς τα δεξιά.
  4) Μην στρίψετε το τιμόνι

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού Διοδίων.
  2) Απαγορεύεται η είσοδος στο σταθμό Διοδίων.
  3) Απαγορεύεται η στάθμευση στους διαδρόμους σταθμού Διοδίων.

Ερώτηση: Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των επιβατηγών αυτοκινήτων σε αυτοκινητόδρομους αν τούτο δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

 • 1) 100 km/h.
  2) 130 km/h.
  3) 150 km/h.

Ερώτηση: Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει κατά την οδήγηση:

 • 1) Αυξημένη επαγρύπνηση.
  2) Ταχύτερες αντιδράσεις.
  3) Ψευδή αίσθηση αυτοπεποιθήσεως.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Από το σημείο αυτό απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση.
  2) Από το σημείο αυτό παύουν οι απαγορεύσεις της στάσεως και της σταθμεύσεως
  3) Η στάση και η στάθμευση απαγορεύονται στην απέναντι πλευρά της οδού.

Ερώτηση: Εάν είστε πολύ προσεκτικός, μηδενίζεται ο χρόνος αντιδράσεως:

 • 1) ΝΑΙ
  2) ΟΧΙ

Ερώτηση: Ένα επιβατηγό είναι εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας για όλες του τις θέσεις. Ποια πρόσωπα πρέπει να τις φορέσουν:

 • 1) Ο οδηγός και οι επιβάτες των εμπροσθίων καθισμάτων.
  2) Μόνο ο οδηγός.
  3) Ο οδηγός και όλοι οι επιβάτες.

Ερώτηση: Σε πόση απόσταση τουλάχιστον πρέπει να φωτίζουν επαρκώς την οδό, με συνθήκες αιθρίας, κατά τη νύκτα τα φώτα πορείας (μεγάλα) του αυτοκινήτου:

 • 1) 100 m.
  2) 40 m.
  3) 300 m.

Ερώτηση: Τι μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις κατά την κίνηση σε στροφή:

 • 1) Η σταθερή ταχύτητα μέσα στη στροφή.
  2) Η αλλαγή λωρίδας μέσα στη στροφή.

Ερώτηση: Πώς είναι δυνατόν να γίνει εξωτερικά εμφανής μία υπερβολική κατανάλωση καυσίμου, εξ αιτίας λανθασμένης ρυθμίσεως του κινητήρα:

 • 1) Από τον άσπρο καπνό της εξατμίσεως.
  2) Από το μπλε καπνό της εξατμίσεως.
  3) Από το μαύρο καπνό της εξατμίσεως.

Ερώτηση: Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:


 • 1) Συνεχίζετε, παραχωρώντας την προτεραιότητα στα αυτοκίνητα που έρχονται αντίθετα.
  2) Συνεχίζετε, έχοντας προτεραιότητα ως προς τα αυτοκίνητα που έρχονται αντίθετα.
  3) Συνεχίζετε χωρίς να στρίψετε, διότι επιτρέπεται μόνο η κίνηση εμπρός.

Ερώτηση: Ποιοι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους στην οδική κυκλοφορία:

 • 1) Φώτα διασταυρώσεως (μεσαία) που είναι πολύ υψηλά ρυθμισμένα.
  2) Χτυπημένο καπό αυτοκινήτου.

Ερώτηση: Ποιος ο σκοπός του θερμοστάστη:

 • 1) Να εξασφαλίζει όταν είναι ανοικτός, γρήγορη κυκλοφορία του νερού.
  2) Να διατηρεί πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο τη θερμοκρασία του κινητήρα.
  3) Να απαγορεύει την κυκλοφορία του νερού, όταν αυτό έχει υπερθερμανθεί.

Ερώτηση: Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:


 • 1) Προσαρμόζετε την ταχύτητα του οχήματος.
  2) Κινείσθε στο μέσον του δρόμου.
  3) Παραχωρείτε προτεραιότητα στην αντίθετη κυκλοφορία.

Ερώτηση: Πώς ασφαλίζει κάποιος έναντι κυλίσεως στον κατήφορο, ένα επιβατηγό με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:

 • 1) Τραβώντας το χειρόφρενο και βάζοντας την «όπισθεν» στο κιβώτιο ταχυτήτων.
  2) Φέρνει το μοχλό αλλαγής ταχυτήτων στα «νεκρά».
  3) Τραβώντας το χειρόφρενο μόνο.

Ερώτηση: Σε ποιους τροχούς του αυτοκινήτου πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιείτε τα καινούργια ελαστικά:

 • 1) Στους δύο εμπρόσθιους.
  2) Στους δύο οπίσθιους.
  3) Στον ένα εμπρόσθιο και στον ένα οπίσθιο διαγώνια.

Ερώτηση: Η ευστάθεια του οχήματός σας μπορεί να επηρεαστεί από πλευρικούς ανέμους. Αυτό είναι πιο πιθανό όταν οδηγείτε σε:

 • 1) Τμήμα δρόμου ελεύθερο από πλευρικά εμπόδια.
  2) Μέσα σε μια σήραγγα.
  3) Σε μια κατοικημένη περιοχή.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η διέλευση κάτω από την αερογέφυρα.
  2) Ανακοπή ταχύτητας, λόγω διέλευσης από ανισόπεδη διάβαση.
  3) Τέλος αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση: Η κατανάλωση αλκοόλ:

 • 1) Σας οδηγεί σε υπερεκτίμηση των πραγματικών σας ικανοτήτων.
  2) Μειώνει το χρόνο της αντιδράσεως σας.