Ερώτηση: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 12.000 kg.
  2) 11.500 kg.
  3) 13.000 kg.

Ερώτηση: Ο αεροσυμπιεστής:

 • 1) Αναρροφά τον αέρα, τον συμπιέζει και τον εισάγει στα αεροφυλάκια.
  2) Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα αναρτήσεως.
  3) Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα ψύξεως.

Ερώτηση: Πότε επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία:

 • 1) Όταν αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
  2) Όταν το προβλέπει το εργοστάσιο κατασκευής του λεωφορείου.
  3) Όταν στην οροφή του αμαξώματος και στο διάδρομο υπάρχει ανάλογος αριθμός χειρολαβών για τη στήριξή τους.

Ερώτηση: Ο έλεγχος λεωφορείου στο ΚΤΕΟ πρέπει να γίνεται:

 • 1) Κάθε 6 μήνες.
  2) Κάθε χρόνο.
  3) Κάθε δύο χρόνια.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Αρίθμηση εθνικών οδών.
  2) Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
  3) Χιλιομέτρηση οδών.

Ερώτηση: Αν κάποιος οδηγός, κατά το αλκοτέστ, βρεθεί με περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα πάνω από 0,5 έως και 0,8 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, τι ποινές του επιβάλλονται:

 • 1) Πρόστιμο 100.000 δρχ.
  2) Πρόστιμο 50.000 δρχ.
  3) Πρόστιμο 50.000 δρχ. και αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 1 μήνα.

Ερώτηση: Ποια είναι η λειτουργία του σιγαστήρα της εξατμίσεως:

 • 1) Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί ο θόρυβος.
  2) Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου.
  3) Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να ζεστάνει τον εσωτερικό χώρο του οχήματος.

Ερώτηση: Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:

 • 1) 6 μήνες.
  2) 12 μήνες.
  3) 24 μήνες.

Ερώτηση: Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 28.000 kg.
  2) 29.000 kg.
  3) 32.000 kg.

Ερώτηση: Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ΑΒS):

 • 1) Αποτρέπει το μπλοκάρισμα του διαφορικού στις στροφές.
  2) Αποτρέπει την ολίσθηση των τροχών κατά την επιτάχυνση.
  3) Αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών, όταν φρενάρετε (σε βρεγμένο δρόμο).