Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Ολισθηρό οδόστρωμα.
  2) Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
  3) Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.

Ερώτηση: Πόσες φορές σε μία εβδομάδα ο οδηγός ενός λεωφορείου μπορεί να οδηγεί επί 10 ώρες την ημέρα:

 • 1) Μία (1) φορά.
  2) Δύο (2) φορές.
  3) Τρεις (3) φορές.

Ερώτηση: Τα λεωφορεία πρέπει να φέρουν το σύστημα του περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ εφόσον έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά την:

 • 1) 1 Ιανουαρίου 1984.
  2) 1 Ιανουαρίου 1985.
  3) 1 Ιανουαρίου 1988.

Ερώτηση: Ο προορισμός του διωστήρα (μπιέλας) είναι:

 • 1) Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο στροφαλοφόρο άξονα.
  2) Να συνδέει το έμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα.
  3) Να ανοιγοκλείνει τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.

Ερώτηση: Ο οδηγός του λεωφορείου, εκτός από το κλειδί του ταχογράφου, πρέπει να έχει στο λεωφορείο και να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας:

 • 1) Της προηγούμενης ημέρας.
  2) Των πέντε (5) προηγουμένων ημερών.
  3) Των δεκαπέντε (15) προηγουμένων ημερών.

Ερώτηση: Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως παίρνει κίνηση:

 • 1) Από το στροφαλοφόρο άξονα με τη βοήθεια ιμάντα.
  2) Από τον εκκεντροφόρο άξονα με ειδικά γρανάζια.
  3) Από τον εκκεντροφόρο άξονα με τη βοήθεια ιμάντα.

Ερώτηση: Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:

 • 1) Η βλάβη του θερμοστάτη.
  2) Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
  3) Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.

Ερώτηση: Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

 • 1) 80 km/h.
  2) 90 km/h.
  3) 100 km/h.

Ερώτηση: Κατά την πέδηση ενός οχήματος, με κανονικές συνθήκες, από τι κυρίως εξαρτάται η απόσταση πεδήσεως:

 • 1) Από την ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα.
  2) Από το είδος του συστήματος πεδήσεως.
  3) Από τη δύναμη, με την οποία πιέζεται τον ποδομοχλό των φρένων.

Ερώτηση: Σε αυτοτελές όχημα με αερόφρενα, ο χρόνος πληρώσεως των αεροφυλακίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από:

 • 1) Τρία (3) λεπτά για αύξηση της πιέσεως από το 0 στο 65% της μέγιστης πιέσεως.
  2) Δεν υπάρχει όριο, αρκεί να γεμίσουν τα αεροφυλάκια.
  3) Δέκα (10) λεπτά για αύξηση της πιέσεως από το 0 στο 65% της μέγιστης πιέσεως.