Ερώτηση: Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το λεωφορείo επενεργεί:

 • 1) Στο σύστημα πεδήσεως.
  2) Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
  3) Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

Ερώτηση: Το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι ρύπος που περιέχεται στα προϊόντα καύσεως ενός:

 • 1) Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
  2) Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
  3) Υγραεριοκίνητου αυτοκινήτου.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Κατεύθυνση για περισσότερες της μιας τοπωνυμίες με μορφή βέλους.
  2) Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής.
  3) Κατεύθυνση με μορφή βέλους μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ερώτηση: Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με θάνατο:

 • 1) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 3 χρόνια.
  2) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 4 χρόνια.
  3) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 5 χρόνια.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Διασταύρωση, όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.
  2) Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, επί της οποίας οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
  3) Διασταύρωση με οδό προτεραιότητας.

Ερώτηση: Αν κάποιος οδηγός, κατά το αλκοτέστ, βρεθεί με περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα πάνω από 0,8 έως και 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, τι ποινές του επιβάλλονται:

 • 1) Πρόστιμο 100.000 δρχ.
  2) Πρόστιμο 100.000 δρχ. και αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 3 μήνες.
  3) Πρόστιμο 200.000 δρχ. και αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 1 μήνα.

Ερώτηση: Πόσες ώρες τουλάχιστον πρέπει να διαρκεί η ημερήσια (περίοδος 24 ωρών) ανάπαυση του οδηγού ενός λεωφορείου:

 • 1) 11 ώρες.
  2) 14 ώρες.
  3) 15 ώρες.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
  2) Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
  3) Γενικά, όρια ταχύτητας.

Ερώτηση: Το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ) είναι ρύπος, που περιέχεται κυρίως στα προϊόντα καύσεως ενός:

 • 1) Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
  2) Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
  3) Ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου.

Ερώτηση: Πότε έχετε καλύτερη πέδηση (μικρότερη διαδρομή πεδήσεως) του οχήματος:

 • 1) Όταν πιέζετε με όλη τη δύναμη τον ποδομοχλό πεδήσεως.
  2) Όταν πιέζετε με τόση δύναμη τον ποδομοχλό ώστε ανάλογα με την κατάσταση του οδοστρώματος να μην ακινητοποιούνται (μπλοκάρονται) οι τροχοί.
  3) Όταν πιέζετε με δύναμη και αφήνετε διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως.