Ερώτηση: Το καλύτερο μέρος να σταθμεύσετε τη μοτοσυκλέτα σας είναι:

 • 1) Μαλακός ασφαλτοτάπητας.
  2) Μαλακό έδαφος.
  3) Γρασίδι.
  4) Σταθερό, επίπεδο έδαφος.

Ερώτηση: Το φως διασταυρώσεως του δικύκλου σας πρέπει να φωτίζει επαρκώς την οδό κατά την νύκτα με συνθήκες αίθριες:

 • 1) Τουλάχιστον 10 m μπροστά από τη μοτοσυκλέτα.
  2) Τουλάχιστον 20 m μπροστά από τη μοτοσυκλέτα.
  3) Τουλάχιστον 40 m μπροστά από τη μοτοσυκλέτα.

Ερώτηση: Μια φθαρμένη ή κομμένη εξάτμιση μπορεί να προξενήσει βλάβη στον κινητήρα του δικύκλου:

 • 1) Επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του κινητήρα ειδικά αν πρόκειται για δίχρονο.
  2) Δεν προξενεί βλάβη στον κινητήρα, αλλά τον απορρυθμίζει.
  3) Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.

Ερώτηση: Πόσο σφικτό πρέπει να είναι το κράνος του δικυκλιστή στο κεφάλι του:

 • 1) Ιδιαίτερα σφικτό, ώστε να μη βγαίνει σε περίπτωση συγκρούσεως.
  2) Να εφαρμόζει χωρίς να σφίγγει το κεφάλι.
  3) Πολύ χαλαρό για να μην ιδρώνει το κεφάλι.

Ερώτηση: Ο οδηγός μιας μοτοσυκλέτας υποχρεούται όταν οδηγεί:

 • 1) Να κρατά το τιμόνι με τα δύο χέρια, εκτός αν δίνει σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
  2) Να κρατά το τιμόνι με το δεξί χέρι.
  3) Να κρατά το τιμόνι με το αριστερό χέρι.

Ερώτηση: Οι αποσβεστήρες κραδασμών της μοτοσυκλέτας σας παρουσιάζουν διαρροή λαδιού. Τι κάνετε:

 • 1) Προσέχετε να μη φθάσει το λάδι στα φρένα ή στους τροχούς.
  2) Αφενός μεν προσέχετε να μην φθάσει το λάδι στα φρένα ή στους τροχούς και αφετέρου επισκευάζετε αμέσως τη διαρροή γιατί αλλάζει η συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας.
  3) Δεν ανησυχείτε άμεσα, γιατί περιέχουν αρκετό λάδι και απαιτείται αρκετός χρόνος για να φθαρούν από έλλειψη λαδιού.

Ερώτηση: Το υγρό του συσσωρευτή του δικύκλου σας χρειάζεται έλεγχο και τι είδους:

 • 1) Χρειάζεται έλεγχο για το αν ο συσσωρευτής είναι αρκετά φορτισμένος.
  2) Δεν χρειάζεται έλεγχος.
  3) Ελέγχεται περιοδικά η στάθμη των υγρών του και συμπληρώνεται με αποσταγμένο νερό.

Ερώτηση: Ο έλεγχος της ανοχής των βαλβίδων του κινητήρα του δικύκλου γίνεται:

 • 1) Από τον οδηγό του δικύκλου.
  2) Από οποιονδήποτε οδηγεί δίκυκλο.
  3) Μόνο από συνεργείο που λειτουργεί νόμιμα.

Ερώτηση: Διαπιστώνεται ότι ο οδηγός μιας μοτοσυκλέτας οδηγεί για επίδειξη ικανότητας και εντυπωσιασμό ή εκτελεί αυτοσχέδιους αγώνες. Πώς τιμωρείται μία τέτοια παράβαση:

 • 1) Μόνο με πρόστιμο.
  2) Με πρόστιμο και αφαίρεση επί τόπου της άδειας κυκλοφορίας.
  3) Με πρόστιμο και με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας και της άδειας ικανότητας του οδηγού από αυτόν που βεβαιώνει την παράβαση για 30 ημέρες.

Ερώτηση: Οδηγείτε τη νύκτα. Τι κάνετε για να διακρίνεσθε καλύτερα:

 • 1) Οδηγείτε με τα φώτα αναμμένα.
  2) Φοράτε ρούχα με ανακλαστήρες.
  3) Καθαρίζετε τη μοτοσυκλέτα σας.
  4) Κινείσθε σαφώς στο αριστερό μέρος του δρόμου.
  5) Φοράτε ρούχα με έντονο χρώμα.