Ερώτηση: Όταν πραγματοποιείτε ένα μακρινό ταξίδι, πρέπει να κάνετε περιοδικές στάσεις για ξεκούραση που θα βελτιώσουν την ετοιμότητά σας στην οδήγηση:

 • 1) Όχι, για να φθάσετε γρήγορα στον προορισμό σας.
  2) Ναι, κάθε 8 ώρες περίπου, αν το ταξίδι υπερβαίνει αυτό το χρόνο.
  3) Ναι, κάθε 2 ώρες και για 15 λεπτά της ώρας τουλάχιστον σε κάθε στάση.

Ερώτηση: Σε ένα σύστημα αναρτήσεως με αέρα τι χρησιμεύει το κύκλωμα υψηλής πιέσεως:

 • 1) Παρέχει πρόσθετο αέρα και αυξάνει την πίεση στις αερόσουστες, όταν το αυτοκίνητο φορτώνεται, για να διατηρείται πάντα στο ίδιο επίπεδο.
  2) Διατηρεί πάντα σταθερή την πίεση στις αερόσουστες.
  3) Παρέχει αέρα στους σερβομηχανισμούς του οχήματος.

Ερώτηση: Αρθρωτό όχημα είναι:

 • 1) Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα και ένα ημιρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
  2) Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα φορτηγό όχημα και ένα ρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
  3) Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.

Ερώτηση: Όταν σε περιοχές έργων στον αυτοκινητόδρομο, η οριζόντια σήμανση συμπεριλαμβάνει άσπρες και κίτρινες γραμμές ταυτόχρονα, σέβεστε:


 • 1) Μόνο τις άσπρες γραμμές.
  2) Τις άσπρες και τις κίτρινες γραμμές.
  3) Μόνο τις κίτρινες γραμμές.

Ερώτηση: Το ποσοστό των υπευθύνων για θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, στους οποίους η περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα βρέθηκε να υπερβαίνει το νόμιμο όριο, είναι της τάξεως του:


 • 1) 10 %
  2) 25 %
  3) 40 %

Ερώτηση: Οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζεται με δύο λευκές συνεχείς γραμμές. Επιτρέπεται η υπέρβασή τους:

 • 1) Όχι, σε καμιά περίπτωση.
  2) Ναι, εάν έχετε ορατότητα και ελέγχετε την απέναντι κατεύθυνση.
  3) Ναι, εάν το προπορευόμενο όχημα κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα.

Ερώτηση: Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τροχούς η ίδια επενέργεια πεδήσεως, δημιουργείται κίνδυνος για την κυκλοφορία του οχήματος:

 • 1) Μόνον όταν ο δρόμος έχει στροφές.
  2) Μόνον όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός.
  3) Πάντοτε, γιατί κατά την πέδηση το όχημα παρεκκλίνει της οδού.

Ερώτηση: Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:


 • 1) Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
  2) Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
  3) Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Ερώτηση: Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως:

 • 1) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
  2) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
  3) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.

Ερώτηση: Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδηγήσεως:

 • 1) Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
  2) Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
  3) Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.