Ερώτηση: Ο οδηγός του φορτηγού, εκτός από το κλειδί του ταχογράφου, πρέπει να έχει στο φορτηγό και να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας:

 • 1) Της προηγούμενης ημέρας.
  2) Των πέντε (5) προηγουμένων ημερών.
  3) Των δεκαπέντε (15) προηγουμένων ημερών.

Ερώτηση: Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:


 • 1) Τα οχήματα που έχουν απόβαρο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους.
  2) Τα οχήματα συνολικού βάρους που δεν υπερβαίνει τους 2 τόνους.
  3) Τα οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 5 τόνους.

Ερώτηση: Στα φορτηγά αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές πρέπει να αναγράφονται:

 • 1) Το ύψος και το πλάτος του φορτηγού.
  2) Το μήκος και η απόσταση των αξόνων του φορτηγού.
  3) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το ωφέλιμο φορτίο και η έδρα του οχήματος.

Ερώτηση: Ο σωστός τρόπος φορτώσεως ενός φορτηγού αυτοκινήτου είναι:

 • 1) Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος και κατά το δυνατόν στο πλάι.
  2) Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο δεν πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος, ούτε στο πλάι.
  3) Σε οποιαδήποτε θέση διότι το βάρος του φορτίου δεν αλλάζει.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος φορτηγού, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 3,80 m.
  2) 4,00 m.
  3) 4,20 m.

Ερώτηση: Αυτή η πινακίδα σας τονίζει:


 • 1) Κίνδυνο για τα επόμενα 1.000 m του δρόμου.
  2) Έναν κίνδυνο που βρίσκεται 1.000 m μετά την πινακίδα.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:


 • 1) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων προς τα δεξιά.
  2) Απαγορεύεται η πορεία προς τα δεξιά οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
  3) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά όλων των φορτηγών οχημάτων.

Ερώτηση: Τι ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό:

 • 1) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 1 μήνα μέχρι 1 χρόνο.
  2) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 μήνες μέχρι 3 χρόνια.
  3) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 3 μήνες μέχρι 2 χρόνια.

Ερώτηση: Ποια αιτία προκαλεί την υπερθέρμανση του κινητήρα:

 • 1) Η κακή λειτουργία του θερμοστάτη.
  2) Η αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας.
  3) Η υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση: Όταν οδηγείτε σε παγωμένους δρόμους, η απόσταση που φυσιολογικά χρειάζεται για να σταματήσετε σε περίπτωση ανάγκης σε σύγκριση με αυτήν που απαιτείται σε στεγνό δρόμο είναι πιθανό να αυξηθεί κατά:

 • 1) 2 φορές.
  2) 5 φορές.
  3) 10 φορές
  4) 3 φορές